ABO Oromoo Gadaa Wareegamtoota
Ibsa ABO

ግንቦት 20 የኢሕኣዴግ ብቻ በዓል እንጂ ህዝቡን ኣይመለከትም

ግንቦት 20 የኢሕኣዴግ ብቻ በዓል እንጂ ህዝቡን ኣይመለከትም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ የሕወሓት/ኢሕኣዴግ ስርዓት ከተቀጣጠለበት የህዝቦች ተቃውሞ የተነሳ እንደለመደው መጓዝ ስለተሳነው የግለሰቦች ለውጥ ለማ ድረግ ተገድዷል። በዚህም ዶር. ኣብይ ኣህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ተሹሟል። ይህ [Read More]