ABO Oromoo Gadaa Wareegamtoota
Ibsa ABO

የኦሮሞ ጀግኖችና ሚያዚያ 15, የኦነግ መግለጫ

ሁሉም ሃገራትና ህዝቦች በታሪካቸው ውስጥ ለህዝባቸውና ለሃገራቸው ታላቅ ስራ በመስራት የሚዘከሩ ጀግኖች ኣሏቸው። ጀግንነት ሃይል፣ ሃብት፣ እውቀትንና ህይወትንም ጨምሮ ከግል ጥቅም በይበልጥ ለህዝብ ወይንም ለሃገር ጥቅም በማዋል የሃገርና የህዝብን ጥቅም ማስጠበቅ መቻል ነው። በማንኛውም ሃገር [Read More]

ABO Oromoo Gadaa Wareegamtoota
Ibsa ABO

Gootota Oromoo fi Ebla 15, Ibsa ABO

Biyyootni fi Sabootni hundumtuu Gootota seenaa isaanii keessatti waan jajjabduu biyyaa fi Ummata isaaniitiif dalaguudhaan yaadataman ni qabu. Gootummaan humna, qabeenya, beekumsaa fi lubbuu ofii illee dabalee dantaa dhuunfaa ofii caalaatti dantaa Saba ykn. biyyaaf [Read More]