Ibsa ABO

Beeksisa

Beeksisa:  Oromoonni bakka jiran irraa ABO dinagdeen jabeessuuf gumaacha maallaqaa gochuu barbaaddan hundi toora kontoo (account) dhaabaan akka armaan gadiin mul’atutti gargaaruu dandeessu: Beneficiary Customer Details: Name: OROMO LIBERATION FRONT Account Number: 915616/2010101/1 Branch: AFRICA [Read More]