ABO Oromoo Gadaa Wareegamtoota
Ibsa ABO

Adeemsi Karaa Malee Furmaatatti Geessuu Hin Danda’u Waliigaltee ABO, Mootummaa Itoophiyaa fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa gidduutti irra gahame hojiitti hiikuu keessatti dhimma WBO wajjin kan wal qabate irratti hojjechuuf Koreen Waloo takka ABO fi PDO [Read More]