Home » Archives by category » Oduu » Ibsa ABO

Guddinnii fi Jijjiiramni lammiilee hin haammatne dhumaatii maddisiisa

Guddinnii fi Jijjiiramni lammiilee hin haammatne dhumaatii maddisiisa

Guddinnii fi Jijjiiramni lammiilee hin haammatne dhumaatii maddisiisa. (Ijoo Dubbii ABO) Bitootessa 12,2017 bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Laaftoo iddoo kosii/balfi itti gatamu bakka Qoshee jedhamee yaamamutti jigiinsa tuullaa kosii irraa  lammiileen hiyyeeyyii dhibbaa ol tahan iddoo kana bakka jireenyaa godhatan haala gaddisiisaa fi suukanneessaan lubbuu dhabaniiru. Akkanumattis dhibbatti kan lakka’aman…

Ummatoota wal dura Dhaabuun Umrii Mootummaa Wayyaanee Caalatti Gabaabsaa

Ummatoota wal dura Dhaabuun Umrii Mootummaa Wayyaanee Caalatti Gabaabsaa

Ummatoota wal dura Dhaabuun Umrii Mootummaa Wayyaanee Caalatti Gabaabsaa (Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo) Impaayerri Itophiyaa fedhii ummatootaan alatti humnaan ijaaramte. Rakkoo siyaasaa humnaan ijaaramuun uumames ummatoota humnaan koloneeffataman mirga dhablee taasisee hiree isaanii irratti murteessummaa dhorkate. Dantaa bittootaa qofa guutuuf sirnootni diriirfamanis dimokraasiif farra tahanii hacuuccaa fi saaminsa dagaagsan. Ummatoota…

Du’aan Boqochuu Jaal Nuuraddiin Adam Ilaalchisee Ibsa Gaddaa ABO Irraa

Du’aan Boqochuu Jaal Nuuraddiin Adam Ilaalchisee Ibsa Gaddaa ABO Irraa

Du’aan boqochuu qabsaawaa fi miseensa gameessa ABO Jaal Falmataa Sabaa (Nuuraddiin Adam) Addi Bilisummaa Oromoo gadda guddaadhaan ibsa. Abbaa isaa Obbo Adam Mahammed Alii Xiqqaa fi haadha isaa Aadde Aashee Doolaal irraa bara 1962tti Baha Oromiyaa, Dhiha Harargee magaalaa Biyyoo Karaabaatti kan dhalate Jaal Falmataa Sabaa (Nuuraddin Adem) umrii joollummaatiin…

Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017

Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017

Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017 Adda Bilisummaa Oromoo Irraa Kabajamaa Ummata Oromoo, mirgi kee sarbamuu irraa alagaan roorrifamuu irraa jireenya hadhaawaa gaggeessuuf dirqamte, Miseensota ABO kaayyoo keessanitti cichuun QBO keessatti qooda lammummaa bahataa jirtan; Waraana Bilisummaa Oromoo diina kuffisaa kufaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, diina dhala namaaf naasuu hin qabne irratti…

Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO)

Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO)

Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 – 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee…

Maqaa ABOn Afanfajjii Qabsoo irratti Uumuun

Maqaa ABOn Afanfajjii Qabsoo irratti Uumuun

Maqaa ABOn Afanfajjii Uumuun Qabsoo Bilisummaa irratti Yakka Raawwatuu dha ABOn baroota dheeraaf QBO humneessuun galii isaatiin gahuu irratti ifatti hojjatuun kanneen sababa adda addaan dhaaba irraa adda bahan walta’iinsa uumuun dhaabatti akka deebi’an taasisaa akka ture ifaa dha. Waltahinsoota QBO jabeessan adda addaa godhaman keessaa Waltahiinsa Shanee ABO fi…

Sirni Gadaa UNESCOtti Galmaawuun Mo’icha Gurguddaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo Galmeesse Keessaa Isa Tokko

Sirni Gadaa UNESCOtti Galmaawuun Mo’icha Gurguddaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo Galmeesse Keessaa Isa Tokko

(Ibsa ABO) Sirni Gadaa Oromoo dhaabbata hawaasa addunyaa UNESCO jalatti SADAASA 30,2016 galmeeffamee jira. Kun injifannoo haaraa qabsoon bilisummaa Oromoo galmeessee dha. Sirni Gadaa sadarkaa ol-aanaa irra kan gahe jaarraa 16ffaa keessa yeroo ta’u, jaarraa 17ffaa irraa jalqabee hanga 19ffaa gidduutti jijjiirama dinagdee fi hawaasummaa Oromoo keesatti mul’ataa dhufee fi…

Mootummaan Wayyaanee Dr. Mararaa Guddinaa Madaala Seeraa Ittiin  Hidhuu Danda’u Homatuu Hin Qabu

Mootummaan Wayyaanee Dr. Mararaa Guddinaa Madaala Seeraa Ittiin  Hidhuu Danda’u Homatuu Hin Qabu

Mootummaan Wayyaanee Dr. Mararaa Guddinaa Madaala Seeraa Ittiin  Hidhuu Danda’u Homatuu Hin Qabu (Ijoo Dubbii ABO) Mootummaan wayyaanee karaa fedheenuu ta’u ummata Oromoof obsa akka hin qabne irra deddeebi’ee karaa adda addaan mul’ifataa akka turee fi jiru beekamaa dha. Mootummaa wayyaanee biratti Oromoon karaa fedheenuu socho’ee mirga isaa falmatuun akka…

Bilisummaan Qabsoon Malee Hannaa fi Siyaasa waliin dhahuun hin argamu

Bilisummaan Qabsoon Malee Hannaa fi Siyaasa waliin dhahuun hin argamu

(Ijoo Dubbii ABO) Sabni garboomee tokko garbummaa jalaa bahuuf tooftaa fi tarsiimoo adda addaa dhawatee qabsaa’uun kan turee fi kan jiruu dha. Kunis hanga sirni garboomfataa tokko jirutti gara fuula duraattis kan itti fufu dha. Qabsoo godhamu keessatti dhaabbileen siyaasaa adda addaa kan dhalatan ta’uunis haaluma barame. Qabsoo ummani Oromoo…

Falfalli Gowwaa Hin Dhokatu

Falfalli Gowwaa Hin Dhokatu

(Ijoo Dubbii ABO) Wal gahiilee adda addaa godhatuu dhaan mari’achuu, yaada wal jijjiiruu fi wal qajeelchuun saba rakkoo siyaasaa keessa jiru keessatti hafnaan isa bilisummaa qabu birattuu fudhatama qaba. Walgahiin yaada ijaaraa, furmaata dhibdee siyaasaa irratti mari’atu, daandii egeree ummataa addeessee himuu dhaan furmaata akeeku dhuguma bakkayyuutti barbaachisaa dha. Kan…

1 2 3 5