Home » Archives by category » Oduu » Ibsa ABO

Killee Bofa Irraa Wucii Lukkuu hin Eegan (Ibsa ABO)

Killee Bofa Irraa Wucii Lukkuu hin Eegan (Ibsa ABO)

Killee Bofa Irraa Wucii Lukkuu hin Eegan (Ibsa ABO) Ebla 18, 2017 gabaasaa “Komiishina Mirga Namoomaa Itophiyaa”, Mana Marii mootummaa Wayyaanee/EPRDF irratti dhihaateen, gaaffii karaa nagaa ummata Oromon dhihaataa turee fi Ayyaana Irreechaan wal qabatee lammiileen Oromoo ajjeefaman 462 tahuu, bulchiinsa Amaaraa keessaa 140, Ummatoota Kibbaa irraa 34 ajjeefamuu gaafatamaan…

Ibsa ABO: Baatii Eblaa Baatii Gootota Oromoo!

Ibsa ABO: Baatii Eblaa Baatii Gootota Oromoo!

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Hawaasni addunyaa kamiyyuu, gootota isaa gabrummaa osoo irraa faccisanii kufan, bilisummaa ummata isaaniif lubbuu isaanii dabarsan, haqaa fi dimokraasii ummata isaanii kabajsiisuuf jecha farreen dimokraasiin wal qabanii lubbuu isaanii wareegan guyyaa itti yaadatu guyyaa wareegamtootaa qaba. Ummatni Oromoos akkuma ummata addunyaa kamiiyyuu guyyaa Gootota…

Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD)

Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD)

Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD) PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) Koreen Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa bilisummaa fi dimokraasii walgahii isaa dhaabbataa lammaffaa Bitootessa 28 hanga 29, 2017 adeemsifatee jira. Tumsi Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii tumsa dhaabota bilisummaa shanii, Sochii Bilisummaa Ummatota Banishangul, Sochii…

Guddinnii fi Jijjiiramni lammiilee hin haammatne dhumaatii maddisiisa

Guddinnii fi Jijjiiramni lammiilee hin haammatne dhumaatii maddisiisa

Guddinnii fi Jijjiiramni lammiilee hin haammatne dhumaatii maddisiisa. (Ijoo Dubbii ABO) Bitootessa 12,2017 bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Laaftoo iddoo kosii/balfi itti gatamu bakka Qoshee jedhamee yaamamutti jigiinsa tuullaa kosii irraa  lammiileen hiyyeeyyii dhibbaa ol tahan iddoo kana bakka jireenyaa godhatan haala gaddisiisaa fi suukanneessaan lubbuu dhabaniiru. Akkanumattis dhibbatti kan lakka’aman…

Ummatoota wal dura Dhaabuun Umrii Mootummaa Wayyaanee Caalatti Gabaabsaa

Ummatoota wal dura Dhaabuun Umrii Mootummaa Wayyaanee Caalatti Gabaabsaa

Ummatoota wal dura Dhaabuun Umrii Mootummaa Wayyaanee Caalatti Gabaabsaa (Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo) Impaayerri Itophiyaa fedhii ummatootaan alatti humnaan ijaaramte. Rakkoo siyaasaa humnaan ijaaramuun uumames ummatoota humnaan koloneeffataman mirga dhablee taasisee hiree isaanii irratti murteessummaa dhorkate. Dantaa bittootaa qofa guutuuf sirnootni diriirfamanis dimokraasiif farra tahanii hacuuccaa fi saaminsa dagaagsan. Ummatoota…

Du’aan Boqochuu Jaal Nuuraddiin Adam Ilaalchisee Ibsa Gaddaa ABO Irraa

Du’aan Boqochuu Jaal Nuuraddiin Adam Ilaalchisee Ibsa Gaddaa ABO Irraa

Du’aan boqochuu qabsaawaa fi miseensa gameessa ABO Jaal Falmataa Sabaa (Nuuraddiin Adam) Addi Bilisummaa Oromoo gadda guddaadhaan ibsa. Abbaa isaa Obbo Adam Mahammed Alii Xiqqaa fi haadha isaa Aadde Aashee Doolaal irraa bara 1962tti Baha Oromiyaa, Dhiha Harargee magaalaa Biyyoo Karaabaatti kan dhalate Jaal Falmataa Sabaa (Nuuraddin Adem) umrii joollummaatiin…

Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017

Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017

Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017 Adda Bilisummaa Oromoo Irraa Kabajamaa Ummata Oromoo, mirgi kee sarbamuu irraa alagaan roorrifamuu irraa jireenya hadhaawaa gaggeessuuf dirqamte, Miseensota ABO kaayyoo keessanitti cichuun QBO keessatti qooda lammummaa bahataa jirtan; Waraana Bilisummaa Oromoo diina kuffisaa kufaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, diina dhala namaaf naasuu hin qabne irratti…

Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO)

Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO)

Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 – 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee…

Maqaa ABOn Afanfajjii Qabsoo irratti Uumuun

Maqaa ABOn Afanfajjii Qabsoo irratti Uumuun

Maqaa ABOn Afanfajjii Uumuun Qabsoo Bilisummaa irratti Yakka Raawwatuu dha ABOn baroota dheeraaf QBO humneessuun galii isaatiin gahuu irratti ifatti hojjatuun kanneen sababa adda addaan dhaaba irraa adda bahan walta’iinsa uumuun dhaabatti akka deebi’an taasisaa akka ture ifaa dha. Waltahinsoota QBO jabeessan adda addaa godhaman keessaa Waltahiinsa Shanee ABO fi…

Sirni Gadaa UNESCOtti Galmaawuun Mo’icha Gurguddaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo Galmeesse Keessaa Isa Tokko

Sirni Gadaa UNESCOtti Galmaawuun Mo’icha Gurguddaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo Galmeesse Keessaa Isa Tokko

(Ibsa ABO) Sirni Gadaa Oromoo dhaabbata hawaasa addunyaa UNESCO jalatti SADAASA 30,2016 galmeeffamee jira. Kun injifannoo haaraa qabsoon bilisummaa Oromoo galmeessee dha. Sirni Gadaa sadarkaa ol-aanaa irra kan gahe jaarraa 16ffaa keessa yeroo ta’u, jaarraa 17ffaa irraa jalqabee hanga 19ffaa gidduutti jijjiirama dinagdee fi hawaasummaa Oromoo keesatti mul’ataa dhufee fi…

1 2 3 5