Irreecha 2006   Home

Suuraalee tana hayyama malee dhimma itti bahuun dhoorkaadha . Hayyamaaf olfinfodesk@earthlink.net qunnamaa

Gadaan Roobaa Gabbina gabbisi Waaq