Demonistration against TPLF Army's atrocities on Oromo refugees in Somalia   Home

Suuraalee tana hayyama malee dhimma itti bahuun dhoorkaadha . Hayyamaaf olfinfodesk@earthlink.net qunnamaa

Seattle, Washington USA (January 25, 2007)